Schoolbijdrage

Voor de activiteiten die de ouderraad voor de kinderen organiseert, vragen we een vrijwillige bijdrage van € 60,- per kind per jaar (€ 40,- voor schoolreizen en € 20,- voor overige activiteiten). Dit kan op verschillende manieren worden betaald:

1] Maandelijks (10 x €6,-): door het geld mee te geven in de envelopjes.
2] Via de bank. Het rekeningnummer is: NL90 RABO 0317046330. Graag ook de naam van de betreffende leerling vermelden.
3] Stichting Leergeld Emmen. Bent u als ouder/verzorger niet in staat de bijdrage te voldoen, dan kunt u een hier een beroep op doen. Voor info: www.leergeld.nl of leergeldemmen@live.nl (coördinator: 06-27289980)
4] De webshop van de gemeente Emmen. Hierin kunt u producten kiezen, zo ook vergoeding voor de schoolbijdrage.

Verzoek
Betaalt u niet maandelijks d.m.v. het ‘geldzakje’, geef dan even aan de leerkracht door op welke manier u wel gaat betalen.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden