Buitenschoolse Opvang

De voor- en naschoolse opvang op onze locatie wordt niet door OOE verzorgd. Dit moet u als ouder/verzorger zelf regelen. Wel kunt u hierover informatie via de school krijgen. Opvangorganisaties in de omgeving van de school zijn:
• ’t Scheperke: Boermarkeweg 68 B, 7824 AA Emmen (0591-820305)
• Kinderopvang Meerdijk: Bislett 7, 7825 SB Emmen (0591-788221)

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden