Hoe informeren wij u?

We vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. Er is niemand die uw kind beter kent dan u. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op school en gaan er vanuit dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Ouders en leerkrachten moeten van elkaar weten wat er speelt. Als beiden op de hoogte zijn van het wel en wee van het kind, kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Het is belangrijk dat u als ouder weet wat er gebeurt op onze school. We houden u op verschillende manieren op de hoogte: 

MijnSchool Ouderportaal (APP)
Belangrijke informatie en nieuws wordt via onze schoolapp verstuurd. Zo blijft u als ouder altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! Ouders loggen in met hun mailadres en persoonlijke wachtwoord.

Informatieochtend/-avond
Tijdens het schooljaar organiseren wij een aantal informatieochtenden en/of -avonden waar u kunt zien met welke onderwerpen, projecten en leermethoden uw kind bezig is.

Contactavond
Nadat de rapporten aan de leerlingen uitgereikt zijn krijgt u als ouder de gelegenheid om tijdens een zogenaamde 10 minuten gesprek de resultaten van uw kind te bespreken met de leerkracht. De leerlingen krijgen driemaal per jaar een (tussen) rapport

Gesprek met de leerkracht
Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat altijd na schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak.

Inloopavond
Eén keer per jaar leiden de leerlingen de ouders en verzorgers door de school. U kunt dan het werk van de leerlingen zien. Over de datum van de inloopavond wordt u gedurende het schooljaar geïnformeerd. Deze avond vindt altijd aan het begin van het schooljaar plaats.

Voorlichting voortgezet onderwijs
Al vrij snel na de start van het nieuwe schooljaar worden de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor de infoavond over het voortgezet onderwijs.

Nieuwsbrief
Aan het einde van iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt via het Ouderportaal verstuurd naar de ouders. 

Schoolkrant de 'Basisbabbel'
Twee keer in het schooljaar wordt er door de leerlingen een schoolkrant gemaakt. Dit is rond de kerstvakantie en rond de zomervakantie. Groep 8 maakt aan het einde van het schooljaar tevens een afscheidskrant.

Website
Algemene informatie over onze school vindt u op onze website.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden