Aanmelden

Aanmelden van uw kind bij ons op school

Denkt u er over om uw kind aan te melden voor onze school? Maak dan even een afspraak om samen met uw kind de school te bezoeken. U kunt dan kennismaken met de directie en we geven u een rondleiding. Op die manier krijgt u een goede indruk van onze school. Als u vragen heeft, kunt u die aan ons stellen. Daarna krijgt u een aanmeldingsformulier dat eventueel samen met de directie invuld kan worden.

Voor jonge kleuters zijn er nog specifieke regels om de overgang van huis of peuterspeelzaal naar school gemakkelijker te laten verlopen:

- U wordt uitgenodigd voor een voorlichtingsochtend;
- Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij een paar ochtenden meedraaien in de groep om alvast te wennen aan het naar school gaan;
- De dag na de vierde verjaardag gaat uw kind iedere dag naar school;
- Er bestaat een mogelijkheid om uw kind met halve dagen te laten beginnen op school;
- Er wordt een kleuter informatieboekje meegegeven;
- De kinderen worden opgevangen in kleine groepen;
- We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is. Dit is een voorwaarde om te kunnen starten. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden