Welkom bij o.b.s. Angelslo

Emmen, 16 maart 2020

Scholen dicht. En nu?

Beste ouders/verzorgers,
Zoals bekend is gemaakt, zitten de kinderen tot 6 april thuis. Mocht u problemen hebben met de opvang wilt u dit dan aan ons laten weten? Samen kijken we dan naar een oplossing.
Wij zijn ook van mening dat het onderwijs zoveel mogelijk door moet gaan. Daarom zijn op maandag een aantal leerkrachten aan het kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Dinsdag ontvangt u hierover bericht van ons.
Telefonisch zijn we beperkt bereikbaar. Wel kunt u altijd een mail sturen via de site of het ouderportaal. Dit wordt dagelijks gecheckt.
Mvg, Janet Bouwmeester.

***

Emmen, 15 maart 2020

Scholen dicht tot 6 april

Zojuist is besloten dat alle scholen vanaf morgen zullen sluiten tot 6 april. Een ingrijpende maatregel. Bij deze willen we jullie informeren hoe we hier binnen Openbaar Onderwijs Emmen mee omgaan.
Voor iedereen is deze uitzonderlijke situatie nieuw. We zullen morgen  en overmorgen gebruiken om te bekijken op welke wijze wij enigszins de continuïteit van het onderwijs kunnen vormgeven.

Continuïteit van onderwijsproces
Dit kan per school verschillen door bijvoorbeeld lespakketten te verstrekken of dat het onderwijs digitaal wordt aangeboden. Ook kan het mogelijk zijn dat er verwezen wordt naar educatieve apps.
De schoolleiding zal u de komende dagen berichten hoe het contact onderhouden zal worden met de school.

Opvang voor ouders met beroepen in vitale processen.
Daarnaast is de oproep om voor de ouders met  cruciale beroepen in vitale processen  opvang te regelen. Een overzicht van de beroepen kunt u vinden via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wat zijn de consequenties van bovenstaande?
Onze scholen zijn maandag 16 maart en dinsdag 17 maart dicht. Wij gebruiken deze dagen om enerzijds te inventariseren hoeveel leerkrachten we kunnen inzetten om de opvang te regelen. We kunnen wellicht in uw dorp of wijk in samenwerking met andere partners (andere schoolbesturen en de kinderopvang) opvang organiseren.

Advies bij klachten
Voor iedereen geldt nog steeds zowel voor onze kinderen als voor onze medewerkers het advies om bij klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts thuis te blijven!

Vervolg
De komende dagen gaan we u informeren op welke wijze het leerproces willen continueren en hoe de opvang vanaf woensdag 18 maart geregeld kan worden.
Voor degene  die onverhoopt morgen toch in de problemen komt met de opvang, wordt geadviseerd met de school contact op te nemen.

Scholen zorgen voor informatie vanuit het schoolbestuur naar u over het verloop van het proces.
We hopen op uw begrip en medewerking!

Locatiedirecteur
Janet Bouwmeester
OBS Angelslo

BELANGRIJKE DATA

Voorjaarsvakantie:
15 februari t/m 23 februari 2020
Studiedag team:
maandag 24 februari
Goede vrijdag:
vrijdag 10 april 2020
Paasmaandag:
maandag 13 april 2020
Meivakantie:
25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart + vrijdag opvolgend:
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Pinkstermaandag:
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie:
3 juli (12.00 uur) t/m 16 augustus 2020

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden