Bouwen aan een Adaptieve School

Bouwen aan een Adaptieve School

basBAS

O.b.s. Angelslo is BAS-gecertificeerd. Dat betekent dat we adaptief onderwijs verzorgen volgens de BAS-principes: Bouwen aan een Adaptieve School. Maar wat is adaptief onderwijs eigenlijk en waarom vinden wij dat belangrijk? En wat betekent dat voor uw kind?

Bas omdat ieder kind anders is!

Adaptief onderwijs gaat uit van het feit dat leerlingen van elkaar verschillen. Ieder kind is anders. Kinderen verschillen van elkaar als het gaat om het leren, maar ook in sociaal en emotioneel opzicht. Ieder kind heeft andere behoeften. Bij ons op school spelen we daar op een effectieve manier op in. Het werken in tafelgroepen, zelfstandig werken, elkaar helpen, differentiatie in instructie en in verwerking horen daarbij. Adaptief onderwijs betekent voor ons dat we proberen uit de kinderen te halen wat erin zit, zodat ieder kind tot zijn recht komt. Zo zorgt BAS voor ontwikkelkansen voor ieder kind.

Structuur op school

Binnen het BAS-project speelt structuur een belangrijke rol. Kinderen gedragen zich positiever in een veilig toegankelijke leefruimte. Daarom besteden we veel aandacht aan de inrichting en aankleding van onze school, de klassen en het schoolplein. Ook het voorspelbaar handelen van onze leerkrachten is belangrijk. Tijdens het lesgeven werken we daarom zoveel mogelijk in vaste structuren, zodat de leerlingen precies weten waar ze aan toe zijn.
Voorbeelden daarvan zijn:
• werken met een dagrooster;
• openen en afsluiten van lesmomenten;
• lopen van start-, hulp- en afsluitronden door de leerkrachten;
• gebruik van een hulp- en instructietafel;
• gebruik van klok;
• eenduidig toepassen van regels en routines;
• uitgestelde aandacht (niet storen).

Instructie

De instructies die onze leerkrachten geven, zijn belangrijk voor de motivatie van de leerlingen. Onze leerkrachten worden daarom getraind op instructie- en organisatievaardigheden, zodat ze beter met de toenemende verschillen tussen de leerlingen om kunnen gaan.

Zelfstandige leerhouding

Binnen adaptief onderwijs staat een zelfstandige leerhouding van de leerlingen centraal. De leerhouding van leerlingen is meestal beter als zij zich actief bezighouden met hun eigen leerproces. We zorgen er daarom voor dat onze leerlingen bewust omgaan met regels en afspraken en zelf een planning voor hun schoolwerk maken. Zo kunnen de leerlingen zelfstandig hun leerstof eigen maken en zelf inschatten wanneer zij extra hulp nodig hebben van hun leraar.

bas.ht1Samenwerkend leren

Samenwerken is een vaardigheid waar veel vraag naar is in de huidige samenleving. Het gaat om van elkaar leren en met elkaar leren. Op onze school besteden we daar veel aandacht aan. We werken bijvoorbeeld met tafelgroepen en andere vormen waarbij de leerlingen elkaar kunnen helpen.

Planningssyteem

O.b.s. Angelslo werkt met een planningssysteem waarmee we de zorg voor onze leerlingen goed kunnen afstemmen op hun groeien ontwikkelingsmogelijkheden. Een goede begeleiding van het groei- en ontwikkelingstraject van de leerlingen bij de instroom is daarbij zeer belangrijk.

Lees verder over...

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden